Rodbehandlinger

Rodbehandling af en tand er nødvendig,  hvis nerven bliver inficeret eller udsat for et traume.


Et cariesangreb  i en tand kan blive så stort, at  tanden begynder at smerte for kulde og varme.  Er der kun få symptomer, kan tandlægen prøve at udbore tanden og bygge den op i plast.

Men  er bakterierne nået ind til nerven, skal  tanden rodbehandles. Nerven fjernes ned til rodspidsen, kanalen desinficeres og  der ilægges et bakterie-dræbende medikament. Tanden lukkes af for en kort periode inden den endelige  fyldning af kanalerne kan ske med plast.


Har tanden været udsat for et traume  så nerven er blotlagt, kan rodbehand-lingen laves på en gang.


En rodbehandling gør tanden mere skrøbelig - både fordi den er meget ud-boret, men også fordi den mangler sin blodforsyning.  Det er en fordel at  krone tanden, og gerne efter en observationsperiode, hvis det kan lade sig gøre.


Ca. 15% af alle rodbehandlinger lykkes ikke uden efterfølgende komplika-tioner. Det kan være hævelser, smerter eller kronisk infektion ved rodspid-sen, som behandles med penicillin og kirurgi.


Prisen på en rodbehandling varierer alt efter om det er en fortand eller en stor kindtand. Ud over rodbehandlingen skal der også  påregnes bedøvelse, flere røntgenbilleder og plastfyldning.

Bjæverskov Tandlægecenter

Tlf. 56 87 04 74

Skovbovej 29 - 4632 Bjæverskov