Priser

BJÆVERSKOV TANDLÆGECENTER

Prisliste

Her kan du se et udvalg af vores priser. Det er langt fra alle behandlinger, vi selv kan bestemme priserne på. Mange er bestemt af Sygesikringen og Dansk Tandlægeforening.


Er du grøn, gul eller rød patient? Få svar i skemaet her eller ved dit næste tandeftersyn. 

Tandlægeforeningens fastsatte priser

VIDSTE DU AT:

Du kan altid spørge tandlægen om prisen på en behandling inden du får den lavet. Du kan også få det skriftligt på et overslag..


____________________

Du kan få ekstra tilskud til tandbehandlin- gen hos Sygeforsikringen Danmark.

Et medlemsskab koster fra 99,- kr. hver 3. måned og børn under 16 år er gratis sam- men med en forældre.

Læs mere på Danmarks hjemmeside her.


____________________

 

Er du pensionist, kan du søge kommunen om hjælp til tandlægeregningen. Du skal henvende dig til  borgerservice og søge om helbredstillæg.


____________________


Hvis du har fået stråler i hoved-/hals regionen, kemo behandling eller har Sjö-grens syndrom, kan du søge Region Sjæl-land om tilskud til tandbehandling. Sam-men udfylder vi en §166 ansøgning og op-lyser dig om, hvilke bilag du selv skal fremskaffe.